Har du tänkt på att Sverige ser ut som en obstinat figur?


Likt en liten trotsig, tjurig lintott står han där med armarna i kors och tittar ut mot världen. Det är slående hur väl den bilden stämmer så bra in med hur verkligheten ser ut i det här landet.

För några dagar sen var det en person som i en enkätundersökning ställde den här frågan på Twitter och som avslutades på det här viset.

Om säkerhetsläget kraftigt skulle försämras & Sverige behöver Din hjälp – skulle Du då ställa upp & försvara (militärt eller civilt) landet?

  • Ja 72,8 %
  • Nej27,2 %

5 898 röster·Slutresultat

27,2% procent av 5 898 personer som röstade, det är några stycken. Men visst undrar man vad det är för fel på en del människor.

När den största idiotin överträffas av sig själv – De kallar sig för Sverigevänner.


Då har det gått långt, snarare har det gått helt över styr, gällande hur konstigt en del tänker och för fram för slags ytterst märkligt resonemang i den här tiden.

För er som på senare tid har följt med kring de händelser i vårt närområde där försvarsmakten aktivt har förhöjt och där man förstärkt den militära beredskapen på Gotland, detta genom att man har ökat den militära styrkan med både materiell och personal och som nu finns på plats, så är det ofrånkomligt att det som nu har föranlett försvarsmakten till att vidta de åtgärder och man anser krävs för att svara upp mot det hot som Sverige nu har ställt inför, vilket känns ytterst obehagligt för och som man skulle kunna tro att de flesta som bor innanför rikets gränser känner på precis samma sätt. Men nu är det inte riktigt så den krassa verkligheten ser ut.

Så här skrev en man vid namn, Mats Ekberg, igår på Twitter, om en särskild typ av individer där det finns de som anser att Sverige inte är värt att försvaras.

Sir Mats Ekberg  @EkbergMats·I dag har en stor del av de så ”patriotiska” SD anhängarna i mitt flöde genom ord sagt att de inte är beredda att försvara Sverige och att de föredrar rysk överhöghet över Sverige. Hur kan man kalla sig Sverigevän när man är så defaitistisk? Hur kan man se sig som Sverigevän?

Och tidigare idag gick försvarsminister, Peter Hultqvist, ut med följande uttalande.

”Ett angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ett-angrepp-mot-sverige-kan-inte-uteslutas

Läget som sådant och i det läge vi nu befinner oss är minst sagt ansträngt, och som Hultqvist är inne på, så befinner vi oss nu i ett läge som inte är bra.

Och så här skrev Ivar Arpi, även det på Twitter, i riktning mot de som vill undergräva som lojalitet mot nationen.

Ivar Arpi@Ivarpi·Alla ni som raljerar över svensk försvarsvilja kan emigrera. Undergräv inte er nation i skarpt läge. Struntar om ni är vänster eller höger, stoppa upp er defaitism där solen inte skiner.

Det finns därför all anledning till och som det nu har visats sig behov av att grundligt göra en analys om var någonstans dessa så kallade Sverigevänner i första hand har sin lojalitet. Men och vad som är synonymt just med de som går under betäckningen, femtekolonnare, vilket är förknippat med de som har förråt sin eget land, detta genom att de har tillskanskat sig olika slags fördelar genom att man har ställt sig angripares sida.

Men så har nu dessa som seglar under falsk flagg med emfas visat var de står någonstans.

Ett mörklagt Sverige.


När och som jag nu har slagit mig ned vid min dator för att här försöka skriva ner några rader, så har det redan, fastän klockan inte ens hunnit bli 15:40 på klockslaget, börjat att bli så mörkt att man behövt att tända upp ljusen inomhus. November är i sanning årets i särklass mest trista månad, och det tror jag de allra flesta håller med mig om.

Men så finns det ett helt annat typ av mörker och som alltmer håller på att breda ut sig i vårt land.

Så här skrev en kvinna, där hon gav uttryck för den oro hon har inom sig kring den samhällsutveckling och som alltmer har kommit att sätta sin prägel på vårt land på senare år-

”För några år en tog jag gärna en promenad när jag gick från Hisingen fram till Göteborgs universitet. Idag vågar jag inte ens åka med spårvagnen” Slut citat.

Och då har det gått rätt långt va?

Som bekant och som de flesta säkert känner till, så finns det de som går under beteckingen, Pk-eliten, vilka och som det ofta har gjort sig kända för genom att, antingen så har de velat tona ner de händelser där människor på ett eller annat sett har, och som en del har utryckt det hela: ” Felet var att de råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle”. Eller så har man på annat sätt, detta genom att man har försökt att skämta bort problemen, allt under tiden där deras mest trogna skara av åhörare vrider sig av skratt, åt deras så kallade lyteskomedi.

Men och som det nu har kommit att visa sig, så när det gäller den gamla devisen om att – Mitt hem är min borg, något som inte ens det är en säker och trygg plats för att man på så vis ska kunna tro att man ska komma undan. Fråga Tv-kändisen, Martin Björk, om du inte tror mig. .https://www.expressen.se/noje/martin-bjorks-familj-pistolranad-i-hemmet/

Till skillnad dock mot vissa andra, så tycker jag inte att det här är något man ska raljera över. För det och som en del tycks ha glömt bort i det här sammanhanget, så var det inte enbart, Martin Björk, som i sitt eget hem blev utsatt för den här så traumatiska upplevelsen, utan också vad de som dessutom fick uppleva av den skräck och som de måste ha inneburit för dem när några grovt kriminella stormade in i deras hem med dragna skjutvapen och allt, så var det som sagt inte bara han själv som blev utsatt för det överfallet, utan de som också blev drabbade så var det hans egen familj.

Men det tycks som att det inte var lika viktigt i det här sammanhanget. Särskilt inte för de som nu har gjort sig roliga på Familjen Björks bekostnad.

Den som trodde att det rovdjuret gick att tämja..


De har fullständigt misstagit sig. https://sverigesradio.se/artikel/corona-smittan-okar-igen-aven-i-sverige

Men trots det faktum att det är många i vårt land som vid det här laget som har vaccinerat sig mot det här viruset, så är det inget som har hindrat att smittan nu ökar även här i Sverige, liksom det gör i flertal andra länder. I för att nämna ett exempel, i Tyskland, så har inte mindre än 39 676 nya fall rapporterats in sen i onsdags. Men nu är det långt ifrån begränsat enbart till Tyskland där den här pandemin tycks ha tagit ny fart. I vårt grannland Norge, ser det inte heller så vidare ljust ut på den fronten.

Sen efter det att pandemin hade nått fram till vårt land, så bestämde jag och min fru oss på ett tidigt stadie för att inte ta några onödiga risker, detta genom att vi undvek, vilket vi fortfarande gör, genom att vi inte vistats bland större folksamlingar, vilket har inkluderat allt från där vi undvikit att på plats bevittna större idrottsevenemang, till att besöka nån av de kyrkor som finns belägna i närliggande regioner av där vi är bosatta.

Priset som vi har fått betala för att vi stundtals har intagit en position av där vi nästintill har isolerat oss från vår omvärld, det är också något som konkret har bidragit till att åtminstone jag mår så psykiskt illa och som jag så många gånger har gjort under den här tiden. När det däremot gäller som för min frus del, så har hon lyckats bra mycket bättre med att tackla den här problematiken mot vad jag har gjort, men självklart har hon också haft sina svackor, något annat än om även inte hon hade känt av det här på olika sätt, då hade jag ljugit om jag hade påstått nåt annat.

Att sen vår mänskliga hjärna på sitt speciella vis, frenetiskt strävar efter att försöka utarbeta nån slags plan till att försöka förutse vad som komma skall, det undrar jag om det är till nån så stor tröst.

Låt er inte skrämmas – Men hur?-


Det är en sak att med intetsägande ord säga, utifrån nåt slags krystat perspektiv, på flykt från den krassa verkligheten, en helt annan sak är det att få det att sjunka in i människors medvetande om att, inte som att det skulle finnas något som man skulle behöva vara rädd och frukta för, vilket jag tydligt har lagt märke till genom både det som skrivs och vad som framförs i dagligt tal om den oro många idag känner, och som alltmer håller på att ta järnfast grepp om våra halsar, i den här tiden.

Så för att därför ge några konkreta exempel på de sinnesstämningar, men framförallt den oro många idag känner kring den samhällsutveckling som numera i stort sett sätter prägel på många av oss vår vardag, i flertal av våra städer och samhällen i vårt land, så vill jag därför här idag lyfta fram några av de exempel där man beskriver om hur man tycker det känns.

Så här skriver bland annat en av de personer som häromdagen skrivit under den namnlista, och som det är tänkt vi på sikt skall lämna över till våra kommunalpolitiker, samt till lokalpressen.

”Jag vill skriva under så att det med framtiden ska bli en förändring och att människor ska kunna känna sig trygga i sitt samhälle oavsett vilken tid det är på dygnet. Utan att man ska behöva känna en rädsla eller oro för vad som kan hända.”

Och så här skrev ytterligare en annan person.

Jag skriver under för att jag anser att alla sjysta medborgare i Sverige har rätten till ett tryggt vardagsliv. Vi har liksom inte Säpo vakter att tillgå när hi ska ut och promenera eller gå hem i mörkret om kvällarna.”

Och så det här, som fick mig att nästintill gråta när jag läste det vad den här personen skrev.

Jag skriver på pga att jag känner mig otrygg och vågar inte låta mina barn gå ute själva, utan vuxna. Och det handlar inte enbart om händelserna den 3 mars, utan samtliga händelser de senaste åren

Här skulle jag utan några som helst större problem kunna fylla på med hur mycket som helst, vad som skrivs om hur många det är som kan identifiera sig med de exempel jag här har visat prov på.

Det är dags nu att våra folkvalda politiker på allvar inte bara lyssnar, utan framförallt att de känner av de sinnesstämningar som alltmer håller på att breda ut sig över vårt land. Och att de utifrån den kunskap och kännedom, för inte kan det väl finnas någon politiker som det här är ett okänt fenomen för och som man drista sig till att påstå att man inte känner till? Agerar på det sätt, så att de har gjort sig förtjänta av folkets förtroende och tillit till det de är insatta för att göra.

Citatet- Det händer i Kumla.


Är hämtat från vad en person skrev om på Twitter häromdan.


Krister Thelin@KristerThelin
·Sverige klarar alltså inte att upprätthålla ordning och säkerhet på en järnvägsstation i Närke. Hur skall vi kunna säkra delar av vårt land om det verkligen gällde? Förfallet börjar i det lilla. Och det går fort. @sr_ekot

Bakgrunden till det är vad Aftonbladet har rapporterat om vad som numera utspelar sig i Kumla.

Tågvärden om kaoset: Låser in mig i hytten

Tågvärdar attackeras med spottloskor, knytnävar och sparkar. Någon kastar in en bombattrapp i en tågvagn. Oroligheterna i Kumla kan nu få SJ att sluta stanna på stationen – en åtgärd som aldrig tidigare satts in.

✓ Rädda tågvärdar låser in sig

✓ Attackeras med slag och sparkar

✓ ”Vi är i fara”https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gWL9r9/tagvarden-om-kaoset-laser-in-mig-i-hytten

Det är sannerligen befogat att ställa sig frågan – Vart är Sverige på väg?