Om detta måste vi prata mer om- Var fjärde flicka skadar sig själv


Det finns få saker som gör så ont i mig som när jag, antingen har läst eller som när det på annat sätt har kommit till min närhet om ungdomar som av olika anledningar far illa av psykisk ohälsa. Men vad och som dessutom är så oerhört alarmerande kring att det idag är alltfler ungdomar som på ren svensk mår skit inombords, ( precis som att det inte skulle räcka med det?) är att det nu även har börjat att sjunka ner så kraftigt i åldrarna som det gör.

Så här skriver, Göteborgs-Posten, i en uppseendeväckande artikel.

Runt var fjärde flicka i årskurs 6 och årskurs 9 uppger att de skadat sig själva någon gång det senaste året. För de yngsta flickorna innebär det här en uppgång med 12 procentenheter sedan 2016.https://www.gp.se/nyheter/sverige/var-fj%C3%A4rde-flicka-skadar-sig-sj%C3%A4lv-1.57886491

Var fjärde flicka skadar sig själv

Det här är inget annat än en katastrof för dessa så arma ungdomar! Vilket och som dessutom inte får glömmas bort i det här sammanhanget, även berör de närmaste som finns i en familj, plus nära vänner, som på sitt sätt ska hantera hur man på bästa sätt har genuin omsorg om den som mår illa på just det här viset. Men samtidigt är det också av absolut högsta vikt av allt det som kan tänkas prioriteras i livet, inte minst från de som är vuxna, åtminstone gällande dem som har vuxit upp till vuxen mognad, till att man nu tar de här rapporterna på högsta allvar, vilket vi på senare år alltmer har hört talas om, gällande psykisk ohälsa hos den yngre generationen.