Låt er inte skrämmas – Men hur?-


Det är en sak att med intetsägande ord säga, utifrån nåt slags krystat perspektiv, på flykt från den krassa verkligheten, en helt annan sak är det att få det att sjunka in i människors medvetande om att, inte som att det skulle finnas något som man skulle behöva vara rädd och frukta för, vilket jag tydligt har lagt märke till genom både det som skrivs och vad som framförs i dagligt tal om den oro många idag känner, och som alltmer håller på att ta järnfast grepp om våra halsar, i den här tiden.

Så för att därför ge några konkreta exempel på de sinnesstämningar, men framförallt den oro många idag känner kring den samhällsutveckling som numera i stort sett sätter prägel på många av oss vår vardag, i flertal av våra städer och samhällen i vårt land, så vill jag därför här idag lyfta fram några av de exempel där man beskriver om hur man tycker det känns.

Så här skriver bland annat en av de personer som häromdagen skrivit under den namnlista, och som det är tänkt vi på sikt skall lämna över till våra kommunalpolitiker, samt till lokalpressen.

”Jag vill skriva under så att det med framtiden ska bli en förändring och att människor ska kunna känna sig trygga i sitt samhälle oavsett vilken tid det är på dygnet. Utan att man ska behöva känna en rädsla eller oro för vad som kan hända.”

Och så här skrev ytterligare en annan person.

Jag skriver under för att jag anser att alla sjysta medborgare i Sverige har rätten till ett tryggt vardagsliv. Vi har liksom inte Säpo vakter att tillgå när hi ska ut och promenera eller gå hem i mörkret om kvällarna.”

Och så det här, som fick mig att nästintill gråta när jag läste det vad den här personen skrev.

Jag skriver på pga att jag känner mig otrygg och vågar inte låta mina barn gå ute själva, utan vuxna. Och det handlar inte enbart om händelserna den 3 mars, utan samtliga händelser de senaste åren

Här skulle jag utan några som helst större problem kunna fylla på med hur mycket som helst, vad som skrivs om hur många det är som kan identifiera sig med de exempel jag här har visat prov på.

Det är dags nu att våra folkvalda politiker på allvar inte bara lyssnar, utan framförallt att de känner av de sinnesstämningar som alltmer håller på att breda ut sig över vårt land. Och att de utifrån den kunskap och kännedom, för inte kan det väl finnas någon politiker som det här är ett okänt fenomen för och som man drista sig till att påstå att man inte känner till? Agerar på det sätt, så att de har gjort sig förtjänta av folkets förtroende och tillit till det de är insatta för att göra.