Invandringen till Sverige – utifrån mitt perspektiv att se på det.


Svårigheterna med allt vad det innebär gällande när man försöker hålla sig till en konstruktiv diskussion, gällande svensk imigrationspolitik, tillika under vad som på senare år hänt med de flyktingar som har sökt sig hit och sökt asyl, så finns det nog ingen diskussion om vad som idag händer i vårt samhälle som är mer polariserad kring just den diskussionen.

Därför vill jag med detta inlägg ge ett exempel,sett utifrån vår horisont, kring hur snedvinklat saker och ting kan bli, detta trots att ens egna intentioner inte har varit så att säga på det sluttande planet i frågan om hur och vad jag har för åsikter kring Sveriges flyktingmottagande.

För några år sen var det en familj som vi fick som nya grannar. Familjen och som sen tidigare har varit bosatta i Sverige ett tag, är en bland många andra familjer som flytt ifrån krigets fasor i Syrien och som på senare år har fått uppehållstillstånd i vårt land.

Ganska så omgående efter det att de hade flyttat in i vårt bostadsområde så uppstod det en del problem med och vad som sen dess har hänt, detta särskilt med hur deras barn har uppfört sig, vilket vill säga stundtals mycket illa från deras sida. Under en period hände det så mycket olika slags incidenter att det är omöjligt att här punkt för punkt detalajerat återge kring vad det var som hade hänt, vilket det för övrigt fortfarande gör emellanåt.

Hur som helst, när det så till den grad hade eskalerat fram tills där vi själva övervägde om vi överhuvudtaget kunde bo kvar i det här bostadsområdet, så använde vi oss av de medel och som finns och som vi trodde skulle vara till nån hjälp för oss, så att ordningen på sätt skulle återställas till de regler och förordningar som sen tidigare har gällt för samtliga hyresgäster som är bosatta inom det här området.

Det som sen hände var att vi hade tagit kontakt med det kommunala bostadsbolag, för att vi på så sätt ville försöka komma fram till någon bra lösning på det här problemet. Det som sen kom att hända var en rad av händelser, både från de vi hyr av, men även från Socialtjänsten och som då blev involverad kring i vad det var som hade hänt.

Och visst hade vi vid flertal tillfällen haft både ett och fler telefonsamtal med Witalabostäder, tillika vad bostadsbolaget har för namn och som vi hyr vår bostad av. Och så långt fördes det och som jag uppfattade det ett både positivt och givande meningsutbyte oss emellan, Men det var innan Socialtjänsten hade kommit in i bilden.

För där och som vi se tidigare hade fört ett konstruktivt samtal och som jag nyss här nämnde om, så av nån mycket märklig anledning, så vad var det då som hände och som fick både mig och min fru att häpna över hur Socialtjänsten kom att agera? Jo, nämligen detta. För enligt Soc så var det inte våra nyinflyttade grannar som hade gjort något som helst fel kring hur de hade betett sig. Och hör och häpna nu – Det var oss det var fel på.

För enligt vad som kom fram från Soc sida, så i och med att vi hade så lite förståelse kring och vad som hänger ihop med den här problematiken, så var och fanns det alltså inga bekymmer från deras sida och som de sålunda ansåg fanns någon anledning till att de sen ville gå vidare med, i en eventuell fortsatt utredning

För eftersom man ansåg att problemet nu var så att säga undanröjt och som man därför ansåg att man inte ville gå vidare med från dera sida, det var ju oss det var fel på.. Men själv fattar jag absolut ingenting kring hur de resonerade och vad det var som de sen kom fram till för slutsats.

Det är genom fakta som vi kan förstå att något är sant.


Istället för att man bör ägna sig åt en massa onödiga spekulationer, till och vad som är så känsligt i mångas ögon, gällande brottstatistik som är relaterat och kopplat till personer med icke svensk etnicitet, så går det inte nog att betona betydelsen och vikten av att man hänvisar till trovärdiga källor när man vill lyfta fram de här spörsmålen i dagens samhällsdebatt, vilket är helt nödvändigt för om vi överhuvudtaget skall mäkta med att föra någon som helst givande diskussion, i progressiv riktning. Detta utan att det inte leder fram till hätskt och uppskruvt tonläge gällande förutfattade meningar och fördomar, som och som det stundom har visat sig inte håller måttet för att ens vara i närheten av att vara sant.

Därför blev jag inte särskilt förvånad över när jag igår läste följande rader.

Flertal dömda våldtäktsmän har invandrarbakgrund

Närmare 60 procent av alla våldtäktsmän hade utländsk bakgrund, enligt en ny svensk studie. Många var också tidigare dömda för våldsbrott.Varför invandrare är överrepresenterade kan forskarna inte svara på.

Syftet med studien och som är utförd av forskare vid Lunds Universitet, är och som Kristina Sundquist säger och som för övrigt är professor vid just L U, att, jag citerar.

– ”Det är bara genom att ta fram fakta och presentera dem som man kan lösa problem. Man ska nog inte se det som att man stigmatiserar en grupp, utan man ska tänka att med rätt insatser kan man skydda personer från att bli förövare, för att inte tala om de kvinnor som utsätts, säger Kristina Sundquist.”

https://www.varldenidag.se/nyheter/flertal-domda-valdtaktsman-har-invandrarbakgrund/repuch!@GzU5m7jgpRhiWqWgF4FNg/