När den största idiotin överträffas av sig själv – De kallar sig för Sverigevänner.


Då har det gått långt, snarare har det gått helt över styr, gällande hur konstigt en del tänker och för fram för slags ytterst märkligt resonemang i den här tiden.

För er som på senare tid har följt med kring de händelser i vårt närområde där försvarsmakten aktivt har förhöjt och där man förstärkt den militära beredskapen på Gotland, detta genom att man har ökat den militära styrkan med både materiell och personal och som nu finns på plats, så är det ofrånkomligt att det som nu har föranlett försvarsmakten till att vidta de åtgärder och man anser krävs för att svara upp mot det hot som Sverige nu har ställt inför, vilket känns ytterst obehagligt för och som man skulle kunna tro att de flesta som bor innanför rikets gränser känner på precis samma sätt. Men nu är det inte riktigt så den krassa verkligheten ser ut.

Så här skrev en man vid namn, Mats Ekberg, igår på Twitter, om en särskild typ av individer där det finns de som anser att Sverige inte är värt att försvaras.

Sir Mats Ekberg  @EkbergMats·I dag har en stor del av de så ”patriotiska” SD anhängarna i mitt flöde genom ord sagt att de inte är beredda att försvara Sverige och att de föredrar rysk överhöghet över Sverige. Hur kan man kalla sig Sverigevän när man är så defaitistisk? Hur kan man se sig som Sverigevän?

Och tidigare idag gick försvarsminister, Peter Hultqvist, ut med följande uttalande.

”Ett angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ett-angrepp-mot-sverige-kan-inte-uteslutas

Läget som sådant och i det läge vi nu befinner oss är minst sagt ansträngt, och som Hultqvist är inne på, så befinner vi oss nu i ett läge som inte är bra.

Och så här skrev Ivar Arpi, även det på Twitter, i riktning mot de som vill undergräva som lojalitet mot nationen.

Ivar Arpi@Ivarpi·Alla ni som raljerar över svensk försvarsvilja kan emigrera. Undergräv inte er nation i skarpt läge. Struntar om ni är vänster eller höger, stoppa upp er defaitism där solen inte skiner.

Det finns därför all anledning till och som det nu har visats sig behov av att grundligt göra en analys om var någonstans dessa så kallade Sverigevänner i första hand har sin lojalitet. Men och vad som är synonymt just med de som går under betäckningen, femtekolonnare, vilket är förknippat med de som har förråt sin eget land, detta genom att de har tillskanskat sig olika slags fördelar genom att man har ställt sig angripares sida.

Men så har nu dessa som seglar under falsk flagg med emfas visat var de står någonstans.