Det är aldrig förbjudet att le.


Än mindre är det förbjudet till att locka fram ett skratt. Så här bjuder jag därför på och som kanske kan få nån att dra på smilbandet.

Pojkarna skröt vitt och brett över sina pappor. Den första pojken sa: ”Min pappa krafsar ner några få ord på ett papper, kallar det för en dikt och får hundra kronor för det.” Den andre pojken ville inte vara sämre: ”Det var väl inget! Min pappa skriver ner några ord på ett papper, kallar det för en sång och får tusen kronor för det!” Den tredje pojken var fast besluten om att hans pappa var bäst, och sa: ”Min pappa vinner överlägset. Han skriver ner några ord på ett papper, kallar det för en predikan och sedan behövs det fyra frivilliga för att samla in alla pengar!”