Citatet.


”I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav. Klara rymder, öppna dagar: här en stund vid nådens hav.” – Eva Bjuhr

Här ett citat till från samma person.

I Guds Ande kan jag andas: bön ger liv ur död som svar. Ögonblickets närhet rymmer allt som blir och är och var.

Varför ska man vända den andra kinden till? – Ett budskap först och främst till dig som tror.


När och som när man har blivit utsatt för att ha blivit orättvis behandlad? För även fast det var att först efter det att jag hade blivit en kristen som jag till fullo förstod innebörden med varför det är så viktigt med att förlåta, så är det en sak att känna till de ord som Jesus talar om i sin bergspredikan, och som det står att läsa om i Matteusevangeliet, kapitel 5-7, och som man ständigt behöver påminna sig om för att man på sätt inte helt ska tappa bort den moraliska kompassen i den tid som vi nu lever i.

Men som sagt, det är en sak och som jag här var inne på att med sitt förstånd liksom omfamnar de ord och som man till en följd av vad som där står skrivet identifierar sig, det vill säga att man blir ett med det. Men det är sak att känna till och att ha väl så mycket kunskap om de orden, men det är en helt annan sak när det är något man ställts inför, vilket kan bero och hänga ihop med en massa olika saker och händelser, utifrån vad som har hänt och det man har blivit utsatt för. Och för att när det just händer, då är det väldigt lätt hänt att allt det som man kände till över hur man till exempel i en viss situation skulle ha agerat i en pressad situation, för att på så ligga i fas med vad det är Jesus har sagt för att på rätt sätt omsätta, applicera den kunskapen i praktisk handling, men så är det i sanning lättare sagt än gjort att man gör sig påmind om de orden och att man lever upp till det, när det så att säga börjar bli hett runt öronen på en. Jag har själv ofta kommit till korta på just den punkten.

Fundera gärna en stund kring de här orden, kring det Jesus talar om till den som vara hans lärjunge.

” Ni har hört att det är sagt. Du skall älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföjer er”. Matteusevangeliet 5:43-44

Tar med de här orden också-

”Om någon vill ställa sig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också.Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två med honom”. – Matteusevangeliet 5:40-41. Dubbel så långt alltså.

Men för att och det är ett måste för att vi på så sätt ska få en klar och tydlig förståelse med vad det är Jesus menar med de här orden, vilket är omöjligt för det mänsklig förnuftet att ta in till att försöka begripa sig på, än svårare är det att leva upp till, så behöver vi därför ställa oss följande fråga – Till vem och vilka är det som Jesus vänder sig till med de här uppmaningarna? Jo, till de som vill vara hans lärjunge. För och som Jesus har sagt: Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.- Lukasevangeliet 14:27

Längre fram utvecklar, Paulus, det här och som är allt annat än en teoristisk teori kring vad det här handlar om.

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.- 1 Korintierbrevet 1:18

Och det är just därför det är så viktigt att förstå för den som tror, att när man utsätts för smälek, när man blir kallad för att man är en mes, eller när man på andra sätt blir skymfad för sin tro, då måste och som man då behöver påminna sig om vem det var de skymfade först, och som de på ett kors korsfäste för 2000 år sen.

Tre decennier senare kämpar Maggan & Co med samma klyschor


Jenny Piper

Det var 1994 som Latin Kings frontfigur Dogge Doggelito förklarade i TV-programmet Bullen varför det är bråk mellan invandrare i förorten:

”Det blir så, de lär sig inte svenska och så, de söker sig till ett gäng där de kanske kommer från samma land och talar samma språk. Sedan blir det kanske bråk mellan två killar från två olika gäng och då blir det gäng mot gäng helt plötsligt, det blir en helt annan grej.”

I och med Latin Kings genombrott som banade vägen för svensk hiphop, var etablissemanget helt till sig i kläderna över dessa förortskillar som klassificerades som ”invandrare” trots att de är födda i Sverige och alla ville frottera sig med killarna för att höra om hur det var i orten.

Så med facit i hand, vad gjorde våra styrande politiker åt situationen med växande segregation och kriminalitet i kölvattnet av en oansvarig migrationspolitik samt misslyckad integrationspolitik?…

Visa originalinlägg 289 fler ord