Vem är god om inte Gud är rättvis?


Som de flesta säkert har lagt märke till vid det här laget som har tagit del av det jag skrivit på den här bloggen, så är det inte ofta det har hänt att jag skrivit så mycket som handlar om den tro jag har. Inte för att det beror på att jag skäms för att skriva om det, utan snarare beror det på av helt andra anledningar.

Det var nån gång tidigare i våras, det vill säga innan jag hade fått beskedet om att jag hade drabbats av cancer, som jag efter en lång tid av en brottningskamp sjönk allt djupare ner i vad som bäst går att beskriva som en troskris, vilket sen kom att förstärkas av den sjukdom som slog till mot mig.

Nån har sagt att, ” om Gud är orättvis vem är då rättvis”? Och just den frågan vilket det krävs att man ställer just den frågan på sin spets, är enligt min mening helt avgörande för huruvida man överhuvudtaget kan ta sig vidare på den väg som kallas, en kristen resa. Men utifrån det faktum att jag inte sitter inne med alla färdiga svar, inte minst de existentiella spörsmålen, så får jag tills vidare nöja mig med de svar jag har och som det står skrivet i 1917 års översättning av Bibeln i Filipperbrevet 3:16. Dock, såvitt vi redan hava hunnit något framåt, så låtom oss vandra vidare på samma väg.