Varför tillåter vi honom att hå¨llas?


Jo, jag har hur dumt det än kan låta kvar mitt konto på Facebook. Men eftersom det egentligen inte finns några som helst rimliga ursäkter till varför man fortfarande har kvar det, så måste det väl i så fall bero på någon annan helt outgrundlig anledning? Men vad i så fall? Det är frågan det. Men trots det faktum att Facebook vid flertal tillfällen har dömts ut, vissa personer trodde till och med att det skulle dö ut för si så där 10 år sen, och det är ju ett tag sen, så är det måhända inte lika många till antalet på vår planet som, särskilt inte bland dagens ungdom som tycker att det är en bra idé med ha Facebook och som förgyller deras liv, vilket jag tror att de allra flesta människor idag är helt på det klara med att det inte är.

Men vad det beträffar Mr Zuckerberg och hans anhang så får vi nog leva med det ett tag till-