När den rätta känslan infinner sig.


Så här definierar en vän till mig känslan kring det skrivna ordet.

”Jag känner mig aldrig så levande som när jag skriver. Att se bokstäver forma ord som i sin tur flätas samman till meningar är en fullständigt obeskrivlig upplevelse.”

Själv tycker jag det kan kännas riktigt fascinerande över när man har börjat att forma till raderna av de ord man vill få fram utan att man knappt själv är medveten om hur det mot slutet kommer att se ut när man har satt punkt för sista stavelsen. Och det är väl just det som är så spännande och som gör att man vill fortsätta på det sätt man håller på med.

Det är nog lite så de tänker som tycker om att måla och teckna också, kan jag tänka mig. Ibland ser man helheten framför sig och i stora drag vet man hur ens alster kommer att se ut nät man sen är färdig med sitt jobb. Ibland ser man inte mer än lite fragment för sitt inre öga och som man sen steg för steg, bygger vidare på.

Och ibland står det helt still. Men det jag är mest glad och tacksam för är att tipex tid är förbi.

..